Letní kurzy meditace 2023

Kurz meditace 9. - 16. 7. 2023

Učitelka: Ayya Anopama

Název kurzu: Srdce bez hranic (mettá/meditace soucitu)

Místo: Dům jógy Hlavice (viz zde)

Ayya Anopama strávila dlouhý čas na ústraní v Barmě, kde ordinovala pod Ct. Pa Auk Sayadawem. Měla možnost praktikovat s řadou uznávaných meditačních mistrů raného buddhismu a tibetské tradice a sdílet dharmu napříč kontinenty. Její výuka se zaměřuje na bdělost a soucit a integruje vztahovou praxi vhledového dialogu. Je přidružena ke klášteru Tilorien v Belgii a slouží komunitě Global Insight Dialogue Community.

Budeme prozkoumávat a kultivovat praxi Mettā, hluboce přátelský postoj vůči životu. Je to praxe štěstí, které hojí srdce, bolesti života zvládá s citlivostí a posiluje vhled a vnitřní pokoj. Z meditace mettá vzniká hluboká radost, čistá mysl a příklon k tomu, co buddhistické texty popisují jako nesmírné, vznešené a "nezměřitelné osvobození mysli skrze milující laskavost." Meditační ústraní bude zahrnovat meditaci v sedě a v chůzi, rozpravy o Dhammě, kontemplace (rozjímání nad textem), rozhovory s učitelkou a vědomý pohyb. Je vhodné pro začátečníky i zkušené meditující.

Základní organizační informace ke kurzu:

Formát kurzu bude tradiční s pravidelným střídáním meditace v sedě a meditace v chůzi. Večer pak budou pravidelné přednesy o dhammě.

Doporučujeme přečíst si před zasláním přihlášky "Organizační podmínky na našich meditačních kurzech". Ať víte, jak to na našich kurzech chodí a nic vás nepřekvapí :-).

  • Výše příspěvku za celý kurz: 8 500 Kč (pokud se účastníte i druhého týdne, stojí oba dva týdny 15 000 Kč). V této částce není obsažena dána pro učitele. Dána je finanční odměna za učení, které je od časů Buddhy předáváno jako dar. Její výše není stanovena - odvíjí se od štědrosti žáků. Dána se hradí v hotovosti přímo na kurzu.   
  • Přihláška se stává závaznou po uhrazení rezervačního poplatku ve výši 500 Kč.
  • Neplaťte příspěvek na kurz, ani rezervační poplatek, dokud neobdržíte potvrzující e-mail a platební údaje od manažera kurzu!
  • Vzhledem k omezenému počtu účastníků přijímáme přihlášky jen na celý kurz.

Kurz meditace 16. - 23. 7. 2023

Učitel: Sean Pritchard

Název kurzu: Meditace vipassaná

Dům jógy Hlavice (viz zde)

Buddha řekl: "Mysl je původcem všech činů. Všechny skutky jsou vedeny myslí, tvořeny myslí". Pokud je to pravda, pak nejvyšší prioritou všech lidí musí být zkrocení a ovládnutí mysli s její mohutnou tvůrčí a příčinnou silou. Bohužel většina lidí dělá málo pro to, aby si osvojila tuto schopnost a zvládla utrpení mysli ztracené v nevědomosti, lapené žádostivostí a touhou či spalované hněvem a žárlivostí. To je příčinou stresu a absence jasného pochopení. Neustálý stres a tlak moderního života se občas může zdát přemáhající a být hlavním faktorem pro vznik chorob a špatného zdraví.

Na retreatu budou vyučovány způsoby praxe, která Vám pro život poskytne nástroje a techniky k získání vhledu do vnitřního světa a fungování mysli. Budete se učit rozvíjet hluboké a pronikavé soustředění, potřebné k jasnému vnímání skutečné povahy mentálních a fyzických procesů. Čím bude tato koncentrace jasnější, tím hlubší bude prožitek uvolnění a míru.

Dr. Sean Pritchard strávil mnoho let jako buddhistický mnich v barmské tradici Mahásí. Cestoval po celém světě a učil praxi vhledu a milující laskavosti v mnoha zemích a mnoha kulturách. Je držitelem titulu PhD z klinické psychologie a provozuje vlastní praxi v kanadském Vancouveru. Díky nápomocnému a obratnému vedení tohoto velmi zkušeného učitele budou mít z kurzu užitek jak začátečníci, tak zkušení meditující.

Základní organizační informace ke kurzu:

Formát kurzu bude tradiční s pravidelným střídáním meditace v sedě a meditace v chůzi. Večer pak budou pravidelné přednesy o dhammě.

Doporučujeme přečíst si před zasláním přihlášky "Organizační podmínky na našich meditačních kurzech". Ať víte, jak to na našich kurzech chodí a nic vás nepřekvapí :-).

  • Výše příspěvku za celý kurz: 8 500 Kč  (pokud se účastníte i prvního týdne, stojí oba dva týdny 15 000 Kč). V této částce není obsažena dána pro učitele. Dána je finanční odměna za učení, které je od časů Buddhy předáváno jako dar. Její výše není stanovena - odvíjí se od štědrosti žáků. Dána se hradí v hotovosti přímo na kurzu.
  • Přihláška se stává závaznou po uhrazení rezervačního poplatku ve výši 500 Kč.
  • Neplaťte příspěvek na kurz, ani rezervační poplatek, dokud neobdržíte potvrzující e-mail a platební údaje od manažera kurzu!
  • Vzhledem k omezenému počtu účastníků přijímáme přihlášky jen na celý kurz.

Registrační formulář

* Povinná pole.

(Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím a zpracováním Vašich osobních údajů v souladu s GDPR.)

Vytvořte si webové stránky zdarma!