Recitace

Recitace

Touto úvodní recitací zahajujeme všechna naše společná meditační sezení. Je tradičně recitována v pálijském jazyce.


Namó Tassa Bhagavató Araható Sammá Sambuddhasa!
Namó Tassa Bhagavató Araható Sammá Sambuddhasa!
Namó Tassa Bhagavató Araható Sammá Sambuddhasa!
(Vzdávám respekt a úctu jemu, vznešenému, dokonale osvícenému, správně a zcela probuzenému!)

*********************************

Buddham saranam gaččhámi
Dhammam saranam gaččhámi
Sangham saranam gaččhámi
(U Buddhy hledám útočiště
v Dhammě hledám útočiště
v Sanze hledám útočiště)

Dutijampi: Buddham saranam gaččhámi
Dutijampi: Dhammam saranam gaččhámi
Dutijampi: Sangham saranam gaččhámi
(Podruhé....)

Tatijampi: Buddham saranam gaččhámi
Tatijampi: Dhammam saranam gaččhámi
Tatijampi: Sangham saranam gaččhámi (Potřetí...)

*********************************

Pánátipátá Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Ničení a zraňování živých bytostí se budu zdržovat.

Adinnádáná Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Braní toho, co není dáváno se budu zdržovat.

Kámesu Miččháčárá Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Nesprávných sexuálních aktivit se budu zdržovat.

Musá Vádá Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Zraňujícího a nepravdivého mluvení se budu zdržovat.

Surámeraja Madždža Pamadatthána Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Zatemňování mysli omamnými látkami se budu zdržovat.

Vytvořte si webové stránky zdarma!