Organizační podmínky na kurzech meditace 

Organizační podmínky


Podmínky pobytu

Ubytováni jsou muži a ženy zvlášť. Dodržujeme 5 etických předsevzetí (1. Ničení a zraňování živých bytostí se budu zdržovat. 2. Braní toho, co není dáváno se budu zdržovat. 3. Smyslné nestřídmosti se budu zdržovat. 4. Zraňujícího a nepravdivého mluvení se budu zdržovat. 5. Zatemňování mysli omamnými látkami se budu zdržovat.)  

Strava

Strava je vegetariánská, kolem 17.00 se podává buď ovoce a čaj, nebo na kurzech vedených učiteli, kteří nejsou mnichy, se obvykle podává lehká večeře. Pokud máte speciální požadavky (veganská strava, alergie či intolerance apod.), sdělte nám to při zaslání přihlášky, tak abychom Vám mohli zajistit individuální menu.  

Co si vzít sebou?

Vezměte si s sebou všechny potřebné osobní věci (přezůvky na pohyb po budově) na celou dobu pobytu a vše, co potřebujete na meditaci v sedě - meditační polštář nebo stoličku, přehoz přes ramena apod.

Ušlechtilé mlčení

Naše kurzy probíhají v otevřené atmosféře "ušlechtilého mlčení" - komunikace je omezena na rozhovory s učitelem. Tato okolnost "chráněného prostředí" a ušlechtilého mlčení je základním nosným pilířem procesu bytostné transformace. Meditace, tak jak byla praktikována a instruována samotným Buddhou, je relativně intenzivní proces. Meditace soustředění a mentální čistoty, zvaná samatha, rozvíjí klid, čistotu, jednotu a harmonii mysli. Meditace mettá (meditace univerzální přízně) patří k tomuto druhu mentálního rozvoje. Praxe této meditace otevírá a posiluje schopnost přívětivosti a dobré vůle vůči všem bytostem včetně sebe sama. Tato meditační cvičení kultivují pozitivní přístup ke skutečnostem života.

Meditace vhledu zvaná vipassaná nebo satipatthána-vipassaná prohlubuje poznání a vhled do našeho života a hlubší chápání toho, co v normálním životě označujeme jako "já". Vipassaná otvírá nový horizont života, který není zaslepen a zdeformován iluzorní sebestředností; v ideálním případě meditace vhledu vede k zániku chtivosti, nenávisti a zaslepení.

Denní program

Program je v principu celodenní: od časného rána až do večerních hodin probíhají meditace. Ráno kolem sedmé je snídaně a jistý volný čas po snídani, v poledne oběd a dostatečný odpočinek po obědě, také odpolední čaj a procházka - ale jinak se očekává, že účastník v rámci svých možností bude dodržovat rozpis dne, kdy meditace v sedě je následována meditací v chůzi. Dopoledne bývají zadány instrukce, přes den někdy probíhají individuální nebo skupinové rozhovory s učitelem, kdy se hovoří o průběhu meditace a dohlíží, zda vše probíhá správně. Večer v 19:30 bývá volný přednes Dhammy - hovor na teoretická a praktická témata z oblasti Buddhovy nauky. Den většinou uzavírá půlhodinová meditace mettá od 21:30 do 22:00.

Všechny rušivé aktivity jako čtení knížek nebo čehokoliv jiného, používání počítače a mobilního telefonu, kouření cigaret, poslouchání rádia, návštěva restaurace nejsou v průběhu kurzu dovoleny. Naopak proběhnutí se, zpřítomnělé procházky do přírody, protahování těla, hathajóga, Kum Nye, Tai-chi apod. jsou možné. Držení půstu s meditací vhledu nejde příliš dohromady, a měl-li by někdo záměr se během meditace postit, je třeba předem konzultovat učitele.

Poměrně vysoká disciplinovanost kurzů by ale neměla vést k nějaké vnitřní upjatosti - přesný opak je cílem: v sebedisciplině nalézt vyšší rovinu vlastní svobody, volnosti a radosti.

Instrukce v průběhu kurzů jsou předkládány jako dobře míněné rady.

Zdravotní způsobilost

Účastník je povinen před zahájením meditace seznámit učitele kurzu s případnými psychickými zdravotními problémy či medikací. Účastník je zodpovědný za případné tělesné a psychické důsledky pobytu na meditačním kurzu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!