Organizační podmínky na kurzech meditace 

Organizační podmínky

Kurzy meditace, které organizujeme, mají některé společné charakteristické body, které zde pro vaši orientaci chceme zmínit.

Ubytováni jsou muži a ženy zvlášť. Dodržujeme 5 etických předsevzetí (1. Ničení a zraňování živých bytostí se budu zdržovat. 2. Braní toho, co není dáváno se budu zdržovat. 3. Smyslné nestřídmosti se budu zdržovat. 4. Zraňujícího a nepravdivého mluvení se budu zdržovat. 5. Zatemňování mysli omamnými látkami se budu zdržovat.) Strava je vegetariánská, kolem 17.00 se podává buď ovoce a čaj, nebo na kurzech vedených učiteli, kteří nejsou mnichy, se obvykle podává lehká večeře.

Vezměte si s sebou všechny potřebné osobní věci (přezůvky na pohyb po budově) na celou dobu pobytu a vše, co potřebujete na meditaci v sedě - meditační polštář nebo stoličku, přehoz přes ramena apod.

Naše kurzy probíhají v otevřené atmosféře "ušlechtilého mlčení" - komunikace je omezena na rozhovory s učitelem. Tato okolnost "chráněného prostředí" a ušlechtilého mlčení je základním nosným pilířem procesu bytostné transformace. Meditace, tak jak byla praktikována a instruována samotným Buddhou, je relativně intenzivní proces. Meditace soustředění a mentální čistoty, zvaná samatha, rozvíjí klid, čistotu, jednotu a harmonii mysli. Meditace mettá (meditace univerzální přízně) patří k tomuto druhu mentálního rozvoje. Praxe této meditace otevírá a posiluje schopnost přívětivosti a dobré vůle vůči všem bytostem včetně sebe sama. Tato meditační cvičení kultivují pozitivní přístup ke skutečnostem života.

Meditace vhledu zvaná vipassaná nebo satipatthána-vipassaná prohlubuje poznání a vhled do našeho života a hlubší chápání toho, co v normálním životě označujeme jako "já". Vipassaná otvírá nový horizont života, který není zaslepen a zdeformován iluzorní sebestředností; v ideálním případě meditace vhledu vede k zániku chtivosti, nenávisti a zaslepení.

Program je v principu celodenní: od časného rána až do večerních hodin probíhají meditace. Ráno kolem sedmé je snídaně a jistý volný čas po snídani, v poledne oběd a dostatečný odpočinek po obědě, také odpolední čaj a procházka - ale jinak se očekává, že účastník v rámci svých možností bude dodržovat rozpis dne, kdy meditace v sedě je následována meditací v chůzi. Dopoledne bývají zadány instrukce, přes den někdy probíhají individuální nebo skupinové rozhovory s učitelem, kdy se hovoří o průběhu meditace a dohlíží, zda vše probíhá správně. Večer v 19:30 bývá volný přednes Dhammy - hovor na teoretická a praktická témata z oblasti Buddhovy nauky. Den většinou uzavírá půlhodinová meditace mettá od 21:30 do 22:00.

Všechny rušivé aktivity jako čtení knížek nebo čehokoliv jiného, používání počítače a mobilního telefonu, kouření cigaret, poslouchání rádia, návštěva restaurace nejsou v průběhu kurzu dovoleny. Naopak proběhnutí se, zpřítomnělé procházky do přírody, protahování těla, hathajóga, Kum Nye, Tai-chi apod. jsou možné. Držení půstu s meditací vhledu nejde příliš dohromady, a měl-li by někdo záměr se během meditace postit, je třeba předem konzultovat učitele.

Poměrně vysoká disciplinovanost kurzů by ale neměla vést k nějaké vnitřní upjatosti - přesný opak je cílem: v sebedisciplině nalézt vyšší rovinu vlastní svobody, volnosti a radosti.

Instrukce v průběhu kurzů jsou předkládány jako dobře míněné rady.

Účastník je povinen před zahájením meditace seznámit učitele kurzu s případnými psychickými zdravotními problémy či medikací. Účastník je zodpovědný za případné tělesné a psychické důsledky pobytu na meditačním kurzu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!