Buddhova nauka    Ušlechtilé pravdy     Osmidílná stezka     Etická předsevzetí     Trojí útočiště
Bodhipala     Stanovy Buddha Mangaly

Namó Tassa Bhagavató Araható Sammá Sambuddhasa!
Namó Tassa Bhagavató Araható Sammá Sambuddhasa!
Namó Tassa Bhagavató Araható Sammá Sambuddhasa!
(Vzdávám respekt a úctu jemu, vznešenému, dokonale osvícenému, správně a zcela probuzenému!)

Buddham saranam gaččhámi
Dhammam saranam gaččhámi
Sangham saranam gaččhámi
(U Buddhy hledám útočiště
v Dhammě hledám útočiště
v Sanze hledám útočiště)

Dutijampi: Buddham saranam gaččhámi
Dutijampi: Dhammam saranam gaččhámi
Dutijampi: Sangham saranam gaččhámi
(Podruhé....)

Tatijampi: Buddham saranam gaččhámi
Tatijampi: Dhammam saranam gaččhámi
Tatijampi: Sangham saranam gaččhámi
(Potřetí...)

Trojí útočiště

Stránky spravuje Buddha Mangala: webmaster@buddha.cz