Buddhova nauka    Ušlechtilé pravdy     Osmidílná stezka     Etická předsevzetí     Trojí útočiště
Bodhipala     Stanovy Buddha Mangaly

Buddha Mangala, (c/o Ondřej Kafka),
Písková 2114/29,
CZ - 143 00 Praha 4,

Michaela Laušmanová (předseda) - mobil: 775 709 422
e-mail: buddha.mangala@gmail.com
e-mail pro přihlášky na meditační kurzy: kurzy.buddha.mangala@gmail.com
číslo účtu: 135 608 224/0300 (Poštovní spořitelna divize ČSOB a.s.),
IČO 67798519,
DIČ CZ67798519

Pondělní setkání:
František Lomský: 737 851 629
Michaela Laušmanová: 775 709 422

Kontakt

Stránky spravuje Buddha Mangala: webmaster@buddha.cz