Buddhova nauka    Ušlechtilé pravdy     Osmidílná stezka     Etická předsevzetí     Trojí útočiště
Bodhipala     Stanovy Buddha Mangaly

Pánátipátá Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Ničení a zraňování živých bytostí se budu zdržovat.

Adinnádáná Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Braní toho, co není dáváno se budu zdržovat.

Kámesu Miččháčárá Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Nesprávných sexuálních aktivit se budu zdržovat.

Musá Vádá Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Zraňujícího a nepravdivého mluvení se budu zdržovat.

Surámeraja Madždža Pamadatthána Veramani sikkhá-padam samádijámi.
Zatemňování mysli omamnými látkami se budu zdržovat.

Etická předsevzetí

Stránky spravuje Buddha Mangala: webmaster@buddha.cz