Buddhova nauka    Ušlechtilé pravdy     Osmidílná stezka     Etická předsevzetí     Trojí útočiště
Bodhipala     Stanovy Buddha Mangaly

Naše civilizace a duchovní kultura nás vede k podvědomému postoji a přesvědčení, že na nejvyšší pravdu je třeba věřit. Buddha mnohem spíše vedl lidi k tomu, vyšší a nejvyšší úrovně pravdy poznat a realizovat. Vhled do podstaty sebe i světa nás vyvádí z iluze a nevědění. Zní to snadně, ale snadné to není. Dokázat vidět věci jak skutečně jsou předpokládá plnou kapacitu a nezdeformovanost mysli. Ani jedním, ani druhým běžný člověk nevládne. V běžném životě vyšším úrovním pravdy a poznání vlastně neustále uhýbáme. Mysl normálního člověka je limitována především žádostí, odporem a nevěděním. Proto také obraz světa a sebe, který taková mysl je schopna zprostředkovat bude nesprávný, iluzorní a necelý.

Jako nejzákladnější kořen všeho nežádoucího Buddha definoval žádostivost-prahnutí (tanhá) a nevědění-nejasnost (avidžá). Žádost nám zaclání, takže nevidíme správně a zamotáváme se do chaluh myšlenek a emocí. A zase z neznalosti toho, jak věci opravdu jsou, se duchovně propadáme do žádosti a ulpění na pomíjivých, nedokonalých věcech. Ty dva kořeny spolu úzce souvisí. Opaky se pak také podílejí na cestě k osvobození: absence žádosti, ulpívání a odporu umožňuje vidět nezkresleně až do podstaty jevů. (Něco na způsob nezdeformovaného a nezašpiněného zrcadla.) A vhled a vidění souvislosti (- jak např. žádostivost lavinovitě způsobuje všechny možné typy nesnází a utrpení ) - takové poznání podporuje náš mentální postoj a životní orientaci, která se ulpívání zbaví a vyhne.

A tak na nehlubší úrovni můžeme říct s Krishnamurtim: "Je to pravda, která osvobozuje a ne naše snaha se osvobodit." Nelpění otevírá prostor pravdu pojmout a pravda hojí. Pravda-vhled těchto úrovní je samozřejmě dávno a daleko mimo slova, myšlenky a pojmy. Celá Buddhova nauka tedy vede člověka k postupnému čištění mysli, překonávání ulpělosti, nenávisti a zaslepenosti. Hluboký vhled - neboli správné vidění jak věci jsou - přináší volnost a osvobození. Na nejvyšší spirituální úrovni závěrečná realizace hojí dokonce i zrození a smrt a znamená tak konec všech forem utrpení.

Buddhova nauka

Stránky spravuje Buddha Mangala: webmaster@buddha.cz