Buddhova nauka    Ušlechtilé pravdy     Osmidílná stezka     Etická předsevzetí     Trojí útočiště
Bodhipala     Stanovy Buddha Mangaly

Buddha Mangala spolupracuje při pořádání kurzů s Centrem Bodhipála.

Cílem Centra Bodhipála je vytvořit podmínky a prostředí ke studiu a praxi Buddhovy nauky. V tomto duchu Bodhipála organizuje semináře a meditační kursy, pořádá přednášky, zve mnichy a učitele meditace k vzájemnému setkávání a pobytu. Hlavním učitelem a duchovním vedoucím Bodhipály je Bhante Ashin Ottama.

www.bodhipala.cz

Bodhipala

Stránky spravuje Buddha Mangala: webmaster@buddha.cz